Skip to content

Energobiologie

Home arrow Radionică arrow Puncte cu efect de mumificare maxim (2)
Puncte cu efect de mumificare maxim (2) PDF Imprimare E-mail
Scris de Gabriel Sabin Mateucă   
vineri, 31 octombrie 2008
Puncte cu efect de mumificare maxim
Enel
Eminent cabalist şi ocultist (mort în 1963) a consacrat cea mai mare parte a existenţei sale studierii înţelepciunii antice. S-a străduit să regăsească şi să refacă verigile pierdute ale Lanţului Tradiţiei, iar principalele sale lucrări ne transmit imensa sa cunoaştere.
A scris: Trilogie de la Rota ou Roue Céleste, Edit. Dervy-Livres, Paris 1973, Cures Magiques au 20ième siècle, Edit. Omnium Littéraire, Paris 1959, Radiations des Formes et Cancer, Edit. Dangles, Paris 1959, Premiers pas en Radiesthésie Thérapeutique, Edit. Omnium Littéraire, Paris 1958, Port Mortem, Edit. Omnium Littéraire, Paris 1973, La Gnomologie, Edit. Omnium Littéraire, Paris 1959, Le Mystère de la Vie et de la Mort, Edit. Maisonneuve et Larose 1966.
A fost interesat de pendul, de radiestezie, de radiaţiile emise de tot ceea ceeste viu. Colaborator al colonelului de Rochas, a fost un cercetător asiduu al dovezilor incontestabile a ceea ce poartă numele de „ireal”. O jumătate de secol de studiu al civilizaţiilor antice a permis lui Enel de a face importante descoperiri ce vor pune o bază solidă experienţelor orientându-l pe calea vechilor iniţiaţi.

În cartea "Radiations des formes et cancer" Enel scrie la pagina 56: “S-a observat că o baterie de 4 elemente dă rezultate perfecte (pentru obţinerea razei V-) şi poate fi folosită fără pericol pentru tratamente. Dacă se măreşte numărul de elemente ale bateriei, raza devine prea puternică şi acţionează vătămător asupra unei fiinţe vii. O baterie de 9 emisfere de circa 10 cm diametru este suficientă să mumifice în câteva ore o bucată de carne sau un peşte supus razei sale. Crescând numărul de elemente, timpul scade”.
Mai departe, la pagina 83 scrie: “Pentru a obţine un fascicul de raze V- se folosesc 4 piramide sau emisfere suprapuse ce se instalează deasupra unui martor (prelevat de la pacient: salivă, sânge, etc) la o oarecare distanţă care nu trebuie să fie mai mare decât înălţimea fiecărui element al bateriei. Insist asupra numărului 4 ce nu trebuie depăşit fără riscul de a vătăma pacientul”.
La aceste distanţe efectul de mumificare există dar este slab datorită numărului mic de elemente.
Comparaţie cu formula (5) .
Pentru n = 4 emisfere rezultă h’ = 0,72 R. Se situează în distanţele preconizate de Enel dacă R se consideră a fi înălţimea emisferei.
Pentru o pilă cu n = 4 piramide rezultă h’ = 0,53 H (înălţimea piramidei).
Pentru 9 emisfere rezultă h’ = 0,94 R.
Pentru 9 piramide rezultă h’ = 0,69 H.
Enel scrie mai departe (p.123-124): ”Ceea ce ne interesează în raport cu utilizarea V- este exact faptul că se poate lucra fără pericol dacă bateria care o generează nu depăşeşte 4 elemente. Pornind de la această noţiune am făcut nenumărate experienţe şi am observat că o baterie de 9, 11 sau mai multe elemente (este întotdeauna preferabil pentru acest gen de experienţe de a forma baterii cu număr impar de elemente) seacă o bucată de carne arzând, se poate spune, celulele şi omorând toată viaţa microbiană. Am putut observa că este periculoasă folosirea bateriilor puternice. Raza degajată avea o asemenea forţă încât invada aproape instantaneu întreaga încăpere şi persista timp de mai multe zile după demontarea bateriei.
Tulburări de ordin complet particular şi foarte grave se manifestă la persoane care rămân în încăpere. A trebuit deci, înainte de toate, să fie găsit un mijloc de protecţie pentru a continua aceste experienţe. Am ajuns să mă protejez pe mine însumi şi să localizez radiaţia, cu ajutorul oscilatoarelor de tip Lakhovsky (cu undă simplă) şi cuştilor de tip Faraday. Astfel ea nu putea să se propage şi să invadeze întreg apartamentul.
Aceasta mi-a permis să-mi continui experienţele crescând din ce în ce forţa bateriilor.
Cu ajutorul acestor puternice aparate uscarea (pe care unii autori o numesc mumificare) se producea mult mai rapid şi secarea celulei era completă”.
Enel se pare deci că a găsit, prin experienţă, un fel de "frontieră" ce demonstra că pentru o baterie cu peste 9 la 11 elemente radiaţia devenea periculoasă.

Revenind la formula (5) pentru determinarea h' la un grup de emisfere, aceasta se va scrie sub forma:

(6) h’ / R = n1/3 / 2,2
Puncte cu efect de mumificare maxim

După cum se poate vedea din graficul formulei (6), curba trasată cu albastru corespunde unei pile de emisfere. Enel consideră că a pune un martor la o distanţă egală cu înălţimea unui element (H sau R) devine periculoasă pentru pacient şi avertizează asupra frontierei de 9-11 elemente fără să precizeze dacă este vorba de piramide sau de emisfere.
Ori graficul arată că în cazul emisferelor valoarea h'/R =1 ce corespunde limitei propuse de Enel taie curba corespunzătoare în banda valorilor 9-12 emisfere ! De aici se poate trage concluzia că bateria la care face referire Enel este o baterie de emisfere.
Se remarcă că pentru un grup de piramide pericolul apare la 21 de elemente sau mai multe.
Enel consideră că valoarea h'/R = 0,72 (0,7 este marcată pe grafic cu linie continuă), asociată pilei de 4 elemente, nu trebuie depăşită … ori linia de 0,7 taie curba relativă a pilei de piramide. Se remarcă faptul că intersecţia se situează la 9 piramide. Se regăseşte pe altă cale frontiera de siguranţă propusă de Enel de 9-12 elemente.

Puncte cu efect de mumificare maxim
Puncte cu efect de mumificare maxim
Inginer "D"
Acest gen de experienţe provine din lucrările unui anume inginer "D".
Martial citează în cartea "La pyramide" (Edit. Servranx-pag.173-175), scrisoarea unui prieten misterios, numit inginer “D”, care scrie pe 6 august 1947: “Am făcut încercări asemănătoare (mumifierea cărnii ca sub piramidă) cu o combinaţie de 5 prisme din carton suprapuse şi întoarse fiecare în raport cu următoarea astfel încât să formeze văzute de sus o pecete a lui Solomon. Plasând ansamblul după o anumită direcţie şi plasând o bucată de carne într-un punct din afara sistemului, am constatat fenomenul de mumificare. Precizez, carnea se afla în exteriorul sistemului”.
Reconstituirea experienţei: s-au construit 5 prisme din carton, fără feţele triunghiulare, pentru a se observa, văzute de sus, imaginea pecetei lui Solomon.
“D” nu precizează dacă prismele au sau nu feţele triunghiulare.

Într-o scrisoare ulterioară, din 7 aprilie 1948, inginerul “D” dă următoarele infomaţii:
“În ceea ce priveşte mumificarea cu 5 prisme triunghiulare echilaterale suprapuse decalate astfel ca văzute de deasupra să formeze pecetea lui Solomon reuşeşte la fel de bine ca şi cu piramida. Prismele au laturile de 12 cm şi înălţimea de 8 cm. Ansamblul are 40 cm înălţime prin suprapunerea celor 5 prisme. Se orientează faţa prismei de bază spre Nord şi, în faţa ansamblului aproape de mijlocul înălţimii, adică în faţa prismei 3 se suspendă în proximitatea acestei feţe piesa de mumificat (se pot găsi de altfel şi alte puncte la fel de eficiente)”.
Şi aici rezultatele calculelor sunt în acord cu observaţiile experimentale. Cum acest caz este un pic mai complicat decât precedentele nu au mai fost prezentate calculele.

Studiu geometric pe diferite volume:
Definiţia unităţii de lungime caracteristică unui volum
Cu ajutorul formulei (4), printr-un raţionament analog, se va căuta o unitate de lungime “L”, specifică, caracteristică a volumului. Este suficientă împărţirea volumului la suprafaţa sa înfăşurătoare, ceea ce dă formula de definiţie:

L
= V / S

Deci volumul, în unităţi L, va fi V/L3 şi suprafaţa înfăşurătoare măsurată în unităţi L va fi S/L2.

V / L3 = S / L2 = S3 / V2

Pentru calcul se pot folosi oricare din cele 3 fracţii. Exemplu:
Pentru un cub cu latura "a" le volumul va fi V = a3 şi suprafaţa înfăşurătoare, adică cea a tuturor feţelor, va fi S = 6 a2
Rezultă că unitatea "L" pentru cub este L = V / S = a / 6
Suprafaţa înfăşurătoare a cubului în unităţi L va fi deci:

S / L2 = S / (V / S)2 = 6 x a2 / (a / 6)2 = (6 x a2 x 36) / a2 = 216

Suprafaţa înfăşurătoare a cubului este caracterizată prin numărul 216.
Şi volumul cubului este caracterizat prin numărul 216.
Pentru a uşura expunerea ulterioară numărul 216 se va numi "volumul propriu” al cubului.
 
< Precedent   Următor >