Skip to content

Energobiologie

Home arrow Habitat Ecologie arrow Influenţa habitatului asupra sănătăţii
Influenţa habitatului asupra sănătăţii PDF Imprimare E-mail
Scris de Gabriel Sabin Mateucă   
marţi, 26 februarie 2008

Casa ecologica
Civilizaţiile care ne-au precedat au dat o mare importanţă alegerii habitatului. Găsim referiri la vechii egipteni, greci, romani, celţi, hinduşi, tibetani, chinezi, dar şi la constructorii catedralelor în Europa medievală, preluând tehnici şi procedee străvechi..Conform tradiţiilor chineze, omul este intermediarul dintre cer şi pământ şi este supus influenţelor cosmice şi telurice. Aceste noţiuni se regăsesc în GEOBIOLOGIA modernă, de fapt o readucere aminte a cunoştinţelor strămoşilor europeni.

În zone rurale, mai puţin afectate de minunatele progrese tehnologice, cam peste tot în lume, se păstrează metode de determinare a amplasării viitoarei locuinţe. Cu instrumente specifice, uneori chiar simple nuiele, se detectau terenurile potrivite construirii de case, sursele de apă.Astăzi această cunoaştere este uitată şi sănătatea habitatului nu mai prezintă importanţă. Foruri mai mult sau mai puţin competente decid unde se poate construi, în baza unor reguli urbanistice stranii, apoi arhitecţii propun forme în contradicţie profundă cu armonia naturii şi psihologia umană.Rezultatele nu întârzie să apară: maladii cauzate de locul de muncă sau locuinţă. Dar, de fapt, cine ar avea nevoie de o populaţie sănătoasă ? 

O scurtă inventariere a cauzelor cosmo-telurice perturbatoare: 

Natura subsolului

Compoziţia fizico-chimică a subsolului influenţează oameni, animale, plante. Fiecare clasă de soluri şi fiecare sol în parte are o emisie specifică. Acestea diferă la cele lutoase faţă de cele ce conţin roci magmatice, aluvionare, etc. Şisturile, graniturile diferă de calcare sau argilă. Este semnificativ şi conţinutul elementelor chimice, dar şi permeabilitatea. Şi nu în ultimul rând poluanţii industriali. 

Discontinuităţile solului

Discontinuităţile solului
Inginerul francez Georges Lakhovsky a studiat influenţa faliilor asupra sănătăţii organismului uman şi a demonstrat că acestea au un efect nociv cumulativ, fiind responsabile de maladii grave ce duc în timp la apariţia cancerului. Faliile acumulează puternice energii electrostatice şi sunt însoţite de emisii electrotelurice şi gaze radioactive (Radon), pot modifica gravitaţia şi câmpul magnetic terestru. În paranteză fie spus, Dealul Măgura din judeţul Bacău nu şi-a dezvăluit taina anomaliei gravitaţionale – „se coboară la deal” – de fapt misterul cel mai mare fiind acela că nu s-a auzit ca vreo echipă de geologi, ori de radiestezişti, ori de alţi pasionaţi cercetători să fi studitat un atât de rar fenomen. Despre fotografii de la mare înălţime nici nu poate fi vorba ...

APA subterană

Pânzele freatice şi curenţii subterani de apă pot provoca umiditate excesivă în habitat, pot declanşa crize de reumatism, artroză, dureri articulare diverse, insomnii, oboseală cronică. APA stătătoare de proastă calitate produce emanaţii nocive, iar cea curgătoare, pe lângă faptul că este cel mai bun vector informaţional, are efecte similare faliilor.

Reţelele telurice (geobiologice, geomagnetice, geopatogene)

Ernst Hartmann
Întreaga suprafaţă a Pământului este brăzdată de reţele de radiaţii geomagnetice: reţeaua Hartmann, după numele doctorului german care a descoperit prin 1950 prin observaţii această reţea pe care chinezii o cunoşteau cu 5000 de ani înainte; reţeaua Curry (Manfred, meteorolog german); alte reţele: Peyré, Palm, Romani, Wismann, Airaudi. Reţelele au dimensiuni şi orientări diferite, sunt constituite din benzi de lăţimi diferite pe direcţii perpendiculare şi alternând ca semn, pozitive şi negative. Cele mai importante sunt Hartmann şi Curry. Nodurile lor, intersecţiile a două benzi, au efect cumulativ asupra sănătăţii. Nodul stelat, intersecţia benzilor reţelelor Hartmann şi Curry, este deosebit de nociv.Şemineele telurice sunt manifestări geopatogene cilindrice, verticale, cu ramuri laterale, care pot avea influenţă nocivă mai mare decât nodurile stelate.Există însă şi reţele telurice cu efecte benefice, reţelele sacre, aflate în locuri sacre cu edificii precum: temple budiste, romane, vechi moschei, piramide şi temple egiptene, etc. În aceste locuri reţelele nocive sunt reorientate sau efectiv dispar, ceea ce dovedeşte existenţa la predecesorii noştri a unei cunoaşteri avansate şi stăpânirea energiilor telurice, pe întreg Pământul.Trebuie pomenite şi liniile Ley, cu o înaltă încărcare energetică şi informaţională, utilizate în magie. 

Energiile cosmice

Radiaţiile cosmice ce ne bombardează permanent sunt în mare parte provenite de la Soare, de la Lună, dar şi de la alte planete.Razele solare, atenuate şi filtrate de componentele nocive în păturile atmosferice ale Pământului, sunt indispensabile vieţii şi determină cele mai importante cicluri. Cele lunare au influenţe asupra zonei emoţional – mental şi gravitaţional asupra apei la nivel planetar (mareele), dar şi la nivelul celulei. Alte radiaţii cosmice au rol predominant informaţional, cel energetic fiind de foarte mică importanţă (mai mult ca suport al transmiterii vectoriale).Toate tipurile de radiaţii influenţează habitatul. 

Emisiile datorate formei

Orice structură materială captează, prelucrează, asimilează şi emite diverse tipuri de energie. Emisia depinde foarte mult şi de forma structurii. Referitor la clădiri, sunt de preferat cele rectangulare, fără unghiuri ascuţite, grinzi întoarse, arhitecturi complicate. În Feng Shui se întâlnesc denumiri ca „săgeată otrăvită”, shar. 

Materialele de construcţie

Materialele de construcţie
Sigur că sunt preferate materialele naturale – lemn, piatră, cărămidă, dar nu putem să nu folosim materialele timpului nostru: betonul (cimentul era folosit de altfel şi acum 2000 de ani), structurile metalice ce atenuează poluarea electromagnetică şi conferă o împământare absolut necesară. Materialele izolatoare (polistiren) împiedică pătrunderea radiaţiilor cosmice, se recomandă să se utilizeze pluta sau cânepa. Se vor evita vopsele cu plumb şi tratamente toxice ale lemnului.

Poluarea industrială

Poluarea industrială
Activitatea industrială şi transporturile conduc la poluare fizică (căldură, radiaţii, zgomot, etc.), chimică (dioxid de sulf, plumb, hidrocarburi aromatice, azbest, metan, pesticide, ţiţei, substanţe nondegradabile: dioxine, difenili policloruraţi sau substanţe radioactive) şi biologică (germeni patogeni). Locul de amplasare al locuinţei determină starea de sănătate a locatarilor.

Poluarea electromagnetică

Poluarea electromagnetică
Există într-o largă gamă de frecvenţe, de la 50 Hz (alimentarea cu energie electrică), undele sonore (20 Hz – 17 kHz), undele radio, până la telefonia mobilă (sute de GHz) sau chiar microunde în aplicaţii casnice, transporturi sau militare (108 – 1012 Hz), trecând de spectrul vizibil cuprins între infraroşii şi ultraviolete, ajungând la domeniul razelor X şi Gamma (1019 – 1026 Hz).
În geobiologie, factorii nocivi au efect cumulativ, iar suprapunerea lor le multiplică efectul aproape exponenţial. E adevărat că efectele se simt în timp, dar suprapunerea unui nod geopatogen peste un curs de apă, într-un deficit de energie de origine cosmică şi în poluare electrică, vor duce sigur la apariţia bolii, şi nu într-un viitor foarte îndepărtat.

 

 
< Precedent   Următor >