Skip to content

Energobiologie

Home
Dicţionar
Aici va prezentam termenii....tralala
You can always search for entries (regexp permitted).

Begins with Contains Exactly matches

Submit Term

All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z


P
There are 14 entries in the glossary.
Pages: 1
Term Definition
PALINGENEZIA

Metodă de respiraţie permiţând atingerea unei mai puternice conştiinţă de sine şi a exprimării emoţiilor refulate. Acţionează în toate planurile (fizic, emoţional, mental şi spiritual). Din grecescul „palingenesia”, renaşterea perpetuă, ciclică a tuturor fiinţelor.

 
PELOIDOTERAPIA

Vezi Nămaloterapia.

 
PETROLTERAPIA

Utilizarea cu bune rezultate terapeutice a petrolului (ţiţeiului) si a diferitelor produse ale acestuia, dar în special a petrolului rafinat la 100-150°, atât intern cât şi extern.

 
PIRAMIDOTERAPIA

Utilizarea efectelor vindecătoare ale misterioaselor fenomene ce au loc în interiorul piramidelor, evidente dar insuficient elucidate până acum. Cercetările cu caracter organizat nu sunt mediatizate.

 
PLACEBOTERAPIA

Administrarea unor substanţe neutre, fără nocivităţi agresive, dar şi fără influenţe terapeutice (de exemplu serul fiziologic). Pacienţii, convinşi că li s-au administrat remedii terapeutice, confirmă ameliorarea sănătăţii lor sau afirmă că simt fenomene şi simptome pe care nu le-au încercat până la administrarea acestora.

 
PNEUMOLOGIA

Pe lângă specialitatea medicală, termenul se mai utilizează ca denumire generică pentru terapiile cu aer: oxigenoterapie, climatoterapie, etc

 
PNEUMOTERAPIA (PNEUMATOTERAPIA)

Cuprinde metodele de profilaxie şi tratament care constau în aplicarea comprimării sau rarefierii aerului în camere barice.

 
POSTOTERAPIA

Terapia prin posturi alimentare - utilizează în scopuri preventive sau de tratament, posturile alimentare.

 
POSTUROLOGIA

Studiul obişnuinţelor posturale (ale poziţiei) pacienţilor suferinzi de lombalgii şi reumatism în scopul descoperirii cauzelor inflamaţiilor şi tratamentului adecvat.

 
PRANOTERAPIA

Este utilizarea în scopuri terapeutice a ,,pranei" (denumire indiană a energiei vitale emanată de Soare, răspândită în tot Universul). Omul o poate absorbi în cantităţi mai mari prin diferite procedee specifice (din aer, apă, alimente etc.). Adesea se confundă cu bioenergia, cu care, de altfel, are numeroase puncte comune.

 
PRESOPUNCTURA

Este o formă de masaj sau automasaj, ce se execută prin presarea circulară (levogir sau dextrogir, după cum suferinţa este de tip Yang sau Yin) a unor puncte sau mici zone de pe pielea corpului uman, cu influenţă directă asupra meridianelor energetice. Fiecărui organ îi corespund unul sau mai multe astfel de puncte.

 
PROGRAMAREA NEURO-LINGVISTICĂ (PNL)

Metodă de eficientizare a comunicării şi de modificare a comportamentului, cu principii bazate pe cunoştinţe din domeniile progrămarii, teoriei informaţiei şi teoriei comunicării, şi pe cunoştinţe de psihologie având la bază modalităţile senzoriale (sisteme bazate pe reprezentări). Există 3 modalităţi senzoriale principale: vizuală, auditivă şi kinestezică, în cadrul lor funcţionând mai multe submodalităţi (forme prin intermediul cărora creierul uman precizează informaţiile).

 
PSIHANALIZA

Face parte din psihoterapie, fiind considerată drept o metodă pasivă. Terapeutul lasă pacientul să vorbească despre tot ceea ce-i trece prin minte, uneori chiar îI impulsionează; apoi interpretează cele spuse. Metoda dă rezultate bune în bolile provocate de devieri emoţionale sau mentale, dar necesită un tratament îndelungat şi costisitor.

 
PSIHOTERAPIA

Ansamblul mijloacelor psihologice de acţiune prin care se intervine asupra stării de sănătate a pacientului: sugestia, hipnoza, reveria dirijată, placeboterapia, persuasiunea, etc. Există diverse şcoli, multe derivate din metoda psihanalitică elaborată de Sigmund Freud ce presupune existenţa unui inconştient care guvernează principala noastră activitate mentală şi pune accent pe cercetarea sechelelor sexuale infantile ale pacientului.

 


All | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | Y | Z


Glossary V2.0